logosfrj

  izdavackadelatnost

  Brojač poseta

  27950
  TodayToday83
  YesterdayYesterday68
  This_WeekThis_Week199
  This_MonthThis_Month531
  All_DaysAll_Days27950

  Ciljevi

  Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

  Залагање за хуманитарно деловање друштвене заједнице према члановима Савеза;

  1)Изналажење и предлагање решења од интереса за укупну заштиту инвалидних лица и жртава рата, о Предузимање активности у циљу јачања свести и за спознају шире друштвене заједнице о општем положају статуса инвалидних лица и жртава рата,

  2)Помоћ при обезбеђивању услова за заштиту, унапређивање и остваривање права ратних војних инвалида и породичних инвалида из области: пензијско-инвалидског осигурања, здравственог осигурања, социјалне заштите;  

  3)Помоћ у циљу обезбеђивања финансијских средстава потребних за рехабилитацију и одмор ратних војних инвалида, као и пружање финансијске помоћи за одмор деци ратних војних инвалида и породичних инвалида;

  4)Помоћ при изради планова, програма и стварања услова за отварање занатских радионица, самосталних радњи и малих и средњих предузећа у којима би се запошљавали инвалиди и жртве рата;

  5)Предлагање решења укупне социјално-здравствене заштите инвалидних лица и жртава рата;

  6)Подстицање помоћи укупне друштвене заједнице при школовању, преквалификацији и доквалификацији инвалидних лица и жртава рата;

  7)Подстицање помоћи укупне друштвене заједнице при школовању деце погинулих бораца, инвалидних лица и жртава рата;

  8)Помоћ око праћења примене позивитивних законских прописа који се односе на инвалидна лица и жртве рата;

  9)Залагање за доношење нових прописа који су од интереса за квалитетнији живот и рад инвалидних лица и чланове њихових породица;

  10)Залагање за поврћај национализоване имовине инвалидима и жртвама рата и помоћ при стицању имовине и при управљању стеченом имовином,

  11)Сарадња са спортским, културним, туристичким, здравственим и другим институцијама,

  ради стварања услова за организовање рекреативних, спортских, културних, забавних и других активности чланова Савеза;

  12)Организовање сарадње са сродним организацијама, Удружењи- ма, фондацијама, као и предузећима у циљу пружања разних видова помоћи члановима Савеза, посебно при запошљавању;

  13)Информисање чланова о битним питањима из домена рада и активности Савеза, а посебно о њиховом материјално-правном положају у друштву, Чување, развијање и неговање традиције ратних војних инвалида;

  14)Предузимање других мера, радњи и поступака за афирмацију чланова Савеза;

  15)Помоћ члановима Савеза која се остварује у сарадњи са другим организацијама, а посебно са надлежним државним институцијама, и то ради:

  -   обезбеђивања услова за што бољу здравствену заштиту инвалидних лица и жртава рата,

  -   обезбеђивања услова за запошљавање инвалидних лица и жртава рата према преосталој радној способности,

  -   обезбеђивања ортопедских помагала и медицинских препарата за инвалидна лица,

  -   обезбеђивања услова за побољшање стамбеног простора за инвалидна лица и за чланове њихових породица,

  -   обезбеђивање услова за изналажење и побољшање радног простора за инвалидна лица и за чланове њихових породица,

  помоћи при уређењу урбаног, градског простора, ради лакшег кретања и уклапања инвалида у све функције живота и рада у друштвеној заједници

  © 2018 RaspadSFRJ.com. All Rights Reserved. Designed By Novica.info